multiAVCHD 3.0.712

multiAVCHD 3.0.712

Dean Kasabow – Freeware –
Combine multiple AVCHD, BD (Blu-ray Disc) or DVD folders and MKV, AVI, TS, M2TS/MTS, MPEG/MPG, MP4, M2V, VC-1, 264, EVO, TRP or MOV files and author them into a single AVCHD/BD structure or author HD-DVD.

Tổng quan

multiAVCHD là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Dean Kasabow.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của multiAVCHD là 4.1.760, phát hành vào ngày 20/07/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 15/12/2007.

multiAVCHD đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

multiAVCHD Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho multiAVCHD!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có multiAVCHD cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại